De meeste infecties worden doorgegeven via de handen door contact met besmette objecten zoals deurklinken, afstandsbedieningen, snijplanken,…

Besmettingen verspreiden zich

Veel infecties worden verspreid via de handen door (in)direct contact als bacteriën overgebracht worden van een besmet voorwerp (vb. deurklink, telefoon, afstandsbediening, snijplank, etc.) naar ons lichaam. 

De regelmaat waarmee we moeten ontsmetten hangt af van de ruimte en het gebruik. In geval van ziekte, als er dierenhokken of afvalbakken aanwezig zijn,… is een goed onderhouden omgeving van groot belang om de verspreiding van ziektes te voorkomen. Vergeet nooit dat ontsmetting een aanvulling moet zijn op de basis hygiëneregels.