Veel gestelde vragen

80% van de besmettelijke ziektes

worden doorgegeven via de handen (vb. griep, bronchitis, gastro-enteritis...)

25% van de mensen geïnfecteerd zijn met de Escherichia coli bacterie...

(E-coli, verantwoordelijk voor buikgriep) op hun handen als ze het toilet verlaten terwijl slechts 4% al geïnfecteerd was bij het binnenkomen.